Wzór - wezwanie do złożenia wyjaśnień

WEZWANIE do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 i 1austawy Prawo zamówień publicznych